Member of Arsano Medical Group
Radi se o uklještenju tetiva dva mišića (abduktor pollicis longus i ekstenzor pollicis brevis) koji prolaze kroz tzv. prvi ekstenzorni dorzalni kompartment (odjeljak) ručnog zgloba.
Šaka i ručni zglob predstavljaju složeni anatomski sustav na završnom dijelu gornjeg ekstremiteta ljudskog tijela, a čine ga kosti, zglobovi, ligamenti, tetive i mišići, živci i krvne žile.

This website uses cookies for better user experience and functionality. Learn more