Member of Arsano Medical Group

Politika Privatnosti

Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679 (GDPR) postavila je imperativ na zaštitu osobnih podataka u pravnim sustavima država članica Europske unije. Podaci o zdravlju osjetljivi su podaci i predstavljaju posebno štičenu kategoriju osobnih podataka koji zahtjevaju viši stupanj zaštite i posebnu pažnju prilikom obrade. Poštujući zahtjeve Opće uredbe i druge primjenjive reglative, Specijalna bolnica dr.Nemec primjenjuje preporučene standarde sigurnosti i najbolje prakse koji osiguravaju visok stupanj zaštite osobnih podataka i privatnosti. Ovom politikom privatnosti pružaju se informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka putem ovog web mjesta te se informira o obradama koje se vrši temeljem utvrđenog legitimnog interesa.

SPECIJALNA BOLNICA DR. NEMEC Sjedište: Cesta Dalmatinskih brigada 30/a, Matulji OIB: 33728852158 Kontakt voditelja obrade: +385 (0) 51 277 350 Zaštita osobnih podataka: szop@bolnica-nemec.hr
 
Presido d.o.o.

Ulica Republike Austrije 23

10000 Zagreb

1. Osobni podatci putem ove web stranice mogu se prikupljati u svrhu rezervacije termina pregleda tj. narudžbe, odgovaranja na postavljeni upit ili realizacije zahtjeva koji se dostavlja putem e-pošte. U tu svrhu prikuplja se minimalni set nužnih podataka i to kontakt podatci te podatci o željenom terminu pregleda. Takva obrada je nužna za izvršavanje tražene usluge tj. kako bi se izvršila narudžba za pregled ili odgovorilo na zaprimljen upit i obrada je zakonita temeljem članka 6. stavak 1. točka (b Opće uredbe.
 
2. Osobni podatci putem ove web stranice mogu se prikupljati u svrhu boljeg funkcioniranja značajki internetskih stranica ovog web mjesta i omogućavanja boljeg korisničkog iskustva. U tu svrhu koriste se nenametljivi kolačići te prije njihova korištenja traži se pristanak korisnika kada se ne radi o nužnim kolačićima. Podaci koji se prikupljaju su anonimni i ne sadrže identifikacijske podatke o pojedincu. Podatci se obrađuju temeljem privole i obrada je zakonita u smislu članka 6. stavka 1. točke (a Opće uredbe.
U određenim situacijama osobni podaci mogu se obrađivati na temelju utvrđenog legitimnog interesa. Onda kada se obrada temelji na toj osnovi može se uputiti prigovor na takvu obradu. Obradu se neće moći ograničiti ili obustaviti u slučaju kada postoje uvjerljivi legitimni razlozi za takvu obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili kada je takva obrada potrebna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pranih zahtijeva. Obrade koje provodimo na temelju našeg legitimnog interesa su slijedeće:
 
1. VIDEONADZOR
Svrha obrade: videonadzor provodi se u svrhu zaštite osoba i imovine. Rok pohrane snimki: do 30 dana. Mogući je i duži rok pohrane ako su one dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku. Drugi primatelji: video snimke možemo dostaviti samo na zahtjev nadležnim tijelima (policija, sud) onda kada je potrebno za provođenje službenog postupka i ne mogu se dostaviti drugim osobama. Prikupljeni podaci ne obrađuju se u druge svrhe.
 
2. NEWSLETTER
Podatak koji se obrađuje: e-mail adresa
Svrha obrade: marketing. Newsletterom dostavljaju se obavijesti o uslugama koje pružamo a koje mogu uključivati informacije o našim posebnim ponudama i pogodnostima. Način prikupljanja: direktno od ispitanika U svakom trenutku može se istaknuti prigovor na obradu e-mail adrese u marketinške svrhe te obradu ograničiti ili u potpunosti zabraniti.
Prikupljeni osobni podatci mogu se proslijediti na korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji djeluju kao naši izvršitelji obrade.
Navedeni izvršitelji pružaju razumna jamstva te su poduzeli odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi se primjereno osigurala zaštita podataka i postupanje u skladu s zahtjevima Opće uredbe. S takvim izvršiteljima obrade sklopljeni je sporazum/ugovor o obradi osobnih podataka temeljem Provedbene odluke Komisije (EU) 2021/915 o standardnim ugovoornim klauzulama između voditelja i izvršitelja obrade kao poseban dio ugovora. U navedenom sporazumu/ugovoru detaljno je propisano postupanje s osobnim podacima stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.
Osobni podaci ne prosljeđuju se trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.
Kada nam se pružaju osobni podatci prilikom kontaktiranja, iste se obrađuju samo dok se ne ispuni svrha radi koje su osobni podaci i dostavljeni. Nakon prestanka svrhe osobni podatci više se ne obrađuju
 
Međutim, određeni osobni podatci (e-mail adresa) mogu se i dalje obrađivati na temelju utvrđenog legitimnog interesa (u svrhu marketinga za slanje obavijesti o našim uslugama) sve dok postoji svrha obrade ili dok se takva obrada ne ograniči ili u potpunosti zabrani isticanje prigovora ili odjavom s liste primatelja.
Stranice i profili kojima upravljamo na društvenim mrežama (Facebook, Instagram i dr.) uvijek su pod točnim i punim nazivom ovog Društva.
 
Osobne podatke o svojim kontaktima koje prikupimo korištenjem istih, koristimo samo u slučaju odgovaranja na upit ili komentar te se u niti jednu drugu svrhu podaci ne obrađuju.
Na ovim internetskim stranicama koriste se tehnički kolačići. To su kolačići nužni za funkcioniranje web stranice i ne mogu se isključiti. Možemo koristiti i neesencijalne „kolačiće" u svrhu poboljšanja rada sustava i radi poboljšanja vašeg korisničkog iskustva ali u tom slučaju onda ćemo prethodno zatražiti pristanak. U svakom trenutku pristanak se može povući i zaustaviti daljnju obradu bez negativnih posljedica. Detaljne informacije o kolačićima koje koristimo mogu se vidjeti u Politici kolačića.
Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. U tu svrhu uveli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite koje osiguravaju razinu sigurnosti koja odgovara rizicima koje predstavlja obrada podataka i prirodi osobnih podataka koji se štite, imajući na umu karakteristike i troškove njihovog uvođenja.
 
Redovno preispitujemo obrade koje mogu predstavljat rizik za prava i slobode pojedinca te smo poduzeli primjerene mjere zasitite kako bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, osobito u slučajevima gdje obrada uključuje prijenos osobnih podataka putem mreže, te od svih drugih nezakonitih oblika obrade.
Pravo na pristup
U svakom trenutku možete zatražiti potvrda obrađuju li se Vaši osobni podaci i detaljne informacije o obradi, osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni.
 
Pravo na ispravak
Imate pravo bez odgađanja ishoditi ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka.
 
Pravo na brisanje
Imate pravo postaviti zahtjev za brisanje svojih osobnih podataka. U slučaju opravdanosti zahtjeva i ako nas zakonska regulativa ne obvezuje na pohranu podataka, podaci će biti izbrisani bez nepotrebnog odgađanja.
 
Pravo na ograničenje obrade
Imate pravo zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka u slučajevima predviđenim Općom uredbom. Posebice ističemo da možete ograničiti obradu osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu kao zakonitoj osnovi za obradu.
 
Pravo na prigovor
Imate pravo istaknuti prigovor na obradu svojih osobnih podataka u svim slučajevima predviđenim Općom uredbom. Posebno ističemo da možete istaknuti prigovor na obrade koje se temelje na legitimnom interesu kao zakonitoj osnovi za obradu te obradu ograničiti ili potpuno zabraniti.
 
Pravo na pritužbu
U slučaju kada smatrate da je obradom došlo do povrede Vaših osobnih podataka i kršenja odredbi Opće uredbe, možete podnijeti pritužbu nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podatak iz Zagreba, Selska ulica 136.
Za dodatne informacije o obradi Vaših osobnih podataka, pristup podacima ili u slučaju kada imate prigovor na obradu možete nas kontaktirati na e-mail: szop@bolnica@nemec.hr Nakon Vaše identifikacije odgovor dostavljamo uobičajenim elektronskim oblikom osim ako se ne zatraži drugačije.
Ova politika privatnosti redovito se preispituje, dopunjuje i mijenja kako bi uvijek odražavala stvarno stanje prikupljanja i obrade osobnih podataka putem ove web stranice. Molimo da redovito provjerite takve izmjene.
 
Posljednje ažuriranje: svibanj/2022. godine

This website uses cookies for better user experience and functionality. Learn more