Member of Arsano Medical Group

Izjava o privatnosti


Sukladno zahtjevima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I OPĆU KIRURGIJU DR. NEMEC (SPECIJALNA BOLNICA DR. NEMEC ili Voditelj Obrade) poštuje privatnost svakog posjetitelja naših web stranica te u nastavku pruža sve informacije o obradi Vaših osobnih podataka.

 

Ova Pravila privatnosti odnose se na podatke koji se prikupljaju  korištenjem web stranice www.bolnica-nemec.hr te na neke druge aktivnosti obrade koje provodi SPECIJALNA BOLNICA DR. NEMEC.

 

Voditelj Obrade osobnih podataka:

SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I OPĆU KIRURGIJU DR. NEMEC, Cesta Dalmatinskih brigada 30/a, Matulji, OIB: 33728852158

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka

e-mail: szop@bolnica-nemec.com, Tel: 051 323 605

 

1. Uporaba kolačića (cookies)

Za više obavijesti o prikupljanju Vaših osobnih podataka putem kolačića (cookiesa) upućujemo Vas na našu Izjavu o kolačićima.

 

2. Podaci koji se prikupljaju temeljem rubrike „kontakti" i na drugi način

Voditelj Obrade prikuplja od posjetitelja web stranice koji se obrate Voditelju Obrade putem rubrike kontakti sljedeće osobne podatke:- ime, prezime, e-mail adresa, tvrtka i drugi osobni podaci koje sam korisnik upiše  u polje „napomena." Dobrovoljnim upisom svojih osobnih podataka i/ili  označavanjem polja „Suglasan sam s obradom osobnih podataka u skladu s točkom 2. Pravila privatnosti",  izražavate jasnu suglasnost i privolu s obradom osobnih podataka u skladu s odredbama ove točke.

Samoinicijativno slanje podataka SPECIJALNOM BOLNICI dr. NEMEC se također smatra privolom za obradom tih podataka sukladno ovim pravilima privatnosti.

U svakom trenutku imate pravo na povlačenje privole.

Svrha prikupljanja je omogućavanje potencijalnim klijentima i drugim posjetiteljima web stranice da njenim putem stupe u kontakt sa SPECIJALNOM BOLNICOM dr. NEMEC  i postave upite vezane uz djelatnost i poslovanje Bolnice.

Ukoliko u komunikaciji s potencijalnim pacijentom prije dolaska u SPECIJALNU BOLNICU dr. NEMEC pacijent dostavi podatke koji se odnose na njegovo zdravlje, isti će se smatrati podaci pokriveni liječničkom tajnom i  obrađuju uz pravila iz točke 3. ovih Pravila privatnosti. Povlačenjem privole Vaši osobni podaci se više neće koristiti, osim ako za to postoji druga osnova međutim povlačenje ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije njena povlačenja.

Po povlačenju privole Vaši se podaci brišu, ali SPECIJALNA BOLNICA dr. NEMEC više neće biti u mogućnosti obrađivati Vaš upit, osim ako ne postoji druga osnova čuvanja osobnih podataka.

Podaci koji se prikupljaju uspostavljanjem kontakta sa SPECIJALNOM BOLNICOM dr. NEMEC se pohranjuju na razdoblje od pet godina od isteka godine u kojoj se odvila posljednja komunikacija vezana za upit temeljem Vaše izričite privole.

 

3. Podaci koji se prikupljaju od pacijenata

Voditelj obrade prikuplja od pacijenata osobne podatke:

1) u vezi s njihovim zdravljem:

- podaci o zaraznim bolestima, prethodnim operacijskim postupcima i medicinskim zahvatima općenito i terapijama,  upotrebi lijekova, alergijama, reakciji na lijekove i anestezije, drugim bolestima i zdravstvenim stanjima, o konzumiranju alkohola i cigareta te općenito podaci o zdravstvenom stanju pacijenta koji su prema pravilima struke potrebni radi ispravnog i sigurnog provođenja medicinskih postupaka

Svrha obrade je pružanje zdravstvenih usluga u skladu sa Zakonom o liječništvu i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

2) identifikacijske i kontaktne podatke pacijenata:

- ime i prezime, datum rođenja, adresa prebivališta, OIB, broj telefona, broj mobitela, e-mail adresa te uvid u osobni identifikacijski dokument pacijenta

Svrha obrade je identifikacija pacijenta i pravovremeno pružanje obavijesti vezanih uz postupke koji se trebaju provesti ili su provedeni (npr. radi naručivanja, naknadnom davanju obavijesti o provedenim zahtjevima i slično) koje proizlaze iz svojstva ispitanika kao pacijenta Voditelja obrade, kao i radi ispostavljanja naplate potraživanja za iste usluge.

Pravna osnova za prikupljanje je zakonska obveza sadržana u Zakonu o liječništvu i nužnost obrade za izvršenje ugovora u kojem je ispitanik stranka.

Podaci koji se prikupljaju od pacijenata se čuvaju na razdoblje od deset godina po završetku liječenja sukladno Zakonu o liječništvu.

U slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja i/ili se vodi sudski ili drugi odgovarajući postupak u vezi s pruženom zdravstvenom uslugom, razdoblje pohrane može biti i duže od deset godina sve do konačnog dovršetka postupka prisilne naplate.

 

4. Videonadzor

Voditelj Obrade provodi sustavni i cjeloviti videonadzor javno dostupnih otvorenih i zatvorenih prostora u SPECIJALNOJ BOLNICI DR. NEMEC. Obrada osobnih podataka videonadzorom provodi se u svrhu zaštite osoba i imovine.  Mjere videonadzora provode se u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka uz primjenu internih pravila koja osiguravaju povjerljivost prikupljenih podataka i njihovo korištenje isključivo radi ispunjenja gore navedene svrhe. Snimke se čuvaju na sustavu kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe, za razdoblje koje nije duže od 30 dana,  osim ako je zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

Pravna osnova obrade osobnih podataka putem videonadzora je legitimni interes SPECIJALNE BOLNICE DR. NEMEC za zaštitu osoba i vlastite imovine.

 

5. Podaci koji se prikupljaju radi upućivanja informativno-promotivnih obavijesti

Voditelj obrade prikuplja radi upućivanja informativno-promotivnih obavijesti:

- ime, prezime, adresa i e-mail adresa

Svrha obrade je slanje obavijesti o ponudama i uslugama SPECIJALNE BOLNICE DR. NEMEC. Pravna osnova obrade je posebna privola koja sadrži sve propisane informacije. Osobni podaci se obrađuju tijekom razdoblja od pet godina od davanja privole ili do povlačenja privole.

 

6. Način obrade i primatelji osobnih podataka

Podaci se obrađuju uz primjenu svih propisanih i prikladnih pravnih, organizacijskih i tehničkih mjera zaštite  osobnih podataka. Pristup je omogućen samo ovlaštenim osobama uz lozinku i evidenciju pristupa, uz primjenu mjera informatičke sigurnosti od neželjenog pristupa i zaštite od gubitka podataka: backup, firewall, antivirus. Osobni podaci se mogu ustupati primateljima u svojstvu vanjskih suradnika:  za informatičke usluge, za računovodstvene usluge, za izradu laboratorijskih nalaza, za izradu i distribuciju proteza, ortoza i drugih ortopedskih pomagala, za izvršenje videonadzora, za uništavanje dokumentacije, drugim medicinskim ustanovama radi razmjene pacijenata i osiguravajućim društvima. Podaci se ne iznose iz Europske Unije.

 

7. Prava u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka

U svakom trenutku zajamčena su Vam sljedeća prava:

  • Pravo na pristup osobnim podacima - Vaše je pravo od SPECIJALNE BOLNICE DR.NEMEC dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima, vremenu pohrane, te postojanju prava da se zatraži ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor na obradu.  
  • Pravo na ispravak - imate pravo zatražiti ispravak netočnih podataka ili dopuniti nepotpune podatke koji se na Vas odnose.
  • Pravo na brisanje - imate pravo od SPECIJALNE BOLNICE DR. NEMEC ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose pod određenim uvjetima, osim ukoliko njihovo čuvanje nije propisano zakonom.
  • Pravo na ograničenje obrade osobnih podatka - imate pravo od  SPECIJALNE BOLNICE DR. NEMEC ishoditi ograničenje obrade koje se na Vas odnose pod određenim uvjetima.
  • Pravo na ulaganje prigovora na obradu - imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka
  • Pravo na prenosivost podataka - imate pravo prenijeti svoje osobne podatke kod drugog voditelja obrade, a ukoliko je tehnički izvedivo, prijenos će se izvršiti automatiziranim putem.

Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR - 10 000 Zagreb, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099, E-mail: azop@azop.hr, web: www.azop.hr.


Sva navedena prava u bilo kojem trenutku možete ostvariti pisanim putem kontaktiranjem službenika za zaštitu podataka ili izravno na adresu SPECIJALNE BOLNICE ZA ORTOPEDIJU I OPĆU KIRURGIJU DR. NEMEC navedenu u rubrici Voditelj obrade osobnih podataka.


This website uses cookies for better user experience and functionality. Learn more