Member of Arsano Medical Group

dr. Tamara Klarić, dr.med.spec. opće kirurgije

dr. <b>Tamara Klarić</b>, dr.med.spec. opće kirurgije

Dr. Tamara Klarić rođena je 1978. u Postojni. Studij medicine završila je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani 2003. godine. Specijalizaciju iz opće kirurgije započinje 2004. god. u Općoj bolnici Novo Mesto, a nastavlja u UKC Ljubljana. Od veljače 2012. do prosinca 2015. bila je zaposlena u Klinici za ultrazvuk i vaskularnu kirurgiju Avelana, Otočec.

U posljednjih osam godina izvela je više od 1500 endovenskih laserskih operacija. Izvodi laserske operacije perforiranih vena, mikroflebektomiju, ultrazvučno vođenu sklerozu rekurentnih i perforirajućih vena, sklerozu retikularnih vena i telangiektazije. Izvodi lasersko preoblikovanje tijela, perkutane laserske zahvate kapilarnih i retikularnih vena, ablaciju dobroćudnih lezija i manje kirurške zahvate.

Iskusna je u ultrazvučnoj dijagnostici venskog sustava, a od 2017. godine obavlja i ultrazvučne preglede arterija nogu i vrata.

Kao referentni liječnik, bila je domaćin treninga u Life Care International Dubai, UAE i Al Tai Medical Center Doha Qatar. Od ožujka 2017. vodi treninge za uporabu Photonovog laserskog sustava za endovenske operacije.

Polaznici edukacija su liječnici iz Malezije, Australije, Egipta, Mađarske, Gruzije, Indije, Kazahstana, Cipra, Južne Afrike, Hrvatske, Portugala, Kuvajta, Rumunjske, SAD-a, Finske, Kanade i Slovenije.

Članica je Slovenskog udruženja vaskularnih kirurga i Europskog foruma za venske bolesti (EVF)


This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree