Member of Arsano Medical Group

Prijelomi ( Frakture )

Prijelomi ( Frakture )

Liječenje prijeloma, nezaraslih prijeloma (pseudartroza, lažnih zglobova) i loše sraslih prijeloma


PRIJELOMI
Cilj i svrha suvremenog liječenja prijeloma nije samo koštano cijeljenje, već i uspostavljanje pune funkcije ozlijeđenog segmenta sustava za kretanje. Kod operativnog liječenja prijeloma, imobilizacija gipsom nije potrebna. Neposredno nakon operativnog zahvata otpočinje se s vježbama, čime se održava gibljivost zglobova i sprečava propadanje mišićnih stanica. Anatomskom rekonstrukcijom zglobnih prijeloma, mogu se potpuno izbjeći kasne posljedice prijeloma – propadanje (artroze) susjednih zglobova.
 
NEOPERATIVNO ( KONZERVATIVNO) LIJEČENJE PRIJELOMA 
Konzervativno liječenje prijeloma daje dobre rezultate kod pojedinih prijeloma u dječjoj dobi i kod odraslih ukoliko nema značajnog pomaka ulomaka. Postoje dvije osnovne metode konzervativnog liječenja prijeloma: imobilizacijom ( gipsom, udlagama ili ortozama) i funkcionalno liječenje (kod kompresivnih ili utisnutih prijeloma) kada se uz rasterećenje štakama ili udlagama, provodi rana mobilizacija susjednih zglobova. Kod liječenja prijeloma imobilizacijom (gipsom) razvija se u ozlijeđenom dijelu tijela i susjednim zglobovima takozvana „frakturna bolest" - upala koja zahvaća kost, mišiće i zglobove, a za posljedicu ima propadanje mišićnog tkiva i smanjenje gibljivosti susjednih zglobova (kontraktura). Nakon provedenog konzervativnog liječenja prijeloma potrebna je duža fizikalna terapija kako bi se uspostavila funkcija zahvaćenih zglobova i ojačala muskulatura. Liječenje se u takvim slučajevima može produžiti od nekoliko mjeseci do godine, pa i više. Kod djece je cijeljenje prijeloma brzo, imobilizacija kraća, a oporavak brži nego li kod odraslih. Kod većine prijeloma u djece, neoperativno liječenje u pravilu ima prednost.

OPERATIVNO LIJEČENJE PRIJELOMA 
Operativno liječenje prijeloma ima svoje prednosti, ali i nedostatke. Nedostatak je u tome što se pacijent mora podvrgnuti operativnom zahvatu, što znači i operativnom riziku. Suvremena medicina je operativni rizik uvelike smanjila, tako da se bolesnicima operativno liječenje prijeloma može predložiti kao siguran način liječenja. Prednosti operativnog liječenja prijeloma su višestruki: 

  • Operativnim putem može se postići anatomska (idealna) pozicija ulomaka, što je naročito važno kod zglobnih prijeloma. Ukoliko položaj koštanih ulomaka kod zglobnih prijeloma nije savršen, dolazi do trajnog progresivnog oštećenja zglobne hrskavice – artroze.
  • U toku operativnog zahvata ulomci se povezuju implantatima koji omogućuju ranu mobilizaciju susjednih zglobova (razgibavanje), kretanje uz pomoć pomagala (štake) i brzo uključivanje u svakodnevni život kretanja, obavljanja osobne higijene, izvođenja lakših poslova, plivanja, razgibavanja zglobova.

  • Kod operativnog liječenja prijeloma ne dolazi do razvoja frakturne bolest

  • Ukupno vrijeme liječenja se znatno skraćuje, jer se održavanje funkcije zglobova i snage muskulature (RHB) odvija usporedno s cijeljenjem prijeloma

POREMEĆAJI KOŠTANOG CIJELJENJA
Kod operativnog kao i kod konzervativnog liječenja prijeloma mogući su poremećaji koštanog cijeljenja. Uzroci takvih poremećaja mogu biti različiti poput nemira ulomaka, poremećaja cirkulacije i/ili infekta.
Kod pacijenta kojem prijelom ne cijeli u predviđenom vremenu, pristupa se detaljnoj obradi. Potreban je uvid u tijek dosadašnjeg liječenja (ranije RTG snimke), proširuje se obrada (laboratorijske pretrage, CT, MRI, scintigrafija) i utvrđuje uzrok poremećenog cijeljenja prijeloma. Nakon toga se predlaže plan liječenja i rezultati koje bolesnik može očekivati na osnovu predloženog liječenja.
Liječenje poremećaja cijeljenja prijeloma, najčešće je operativno. Osim otklanjanja uzroka poremećenog cijeljenja, on se raznim se postupcima može uspješno aktivirati.
 
LOŠE SRASLI PRIJELOMI
  • Loše srasli prijelom ima za posljedicu ne samo trajno oštećenje funkcije, već predstavlja i potencijalnu opasnost za buduću funkciju svih zglobova zahvaćenog ekstremiteta. Kod loše sraslih prijeloma s poremećajem osovina dolazi do razvoja posttraumatske artroze kod susjednih zglobova. Tako na primjer loše srasli prijelom natkoljenice dovodi do progresivnog oštećenja zgloba kuka, koljena i gležnja, a često uzrokuje i bolove u kralježnici.

  • Loše srasli prijelomi mogu se uspješno liječiti operativnim ispravljanjem poremećenih osovina, produženjem skraćene kosti i povećanjem gibljivosti zahvaćenih zglobova.

  • Ovim zahvatima, koji spadaju u rekonstruktivnu kirurgiju značajno se poboljšava funkcija ozlijeđenog ekstremiteta, smanjuje invalidnost i usporava razvoj posttraumatske artroze.


Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više