Member of Arsano Medical Group

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Fizikalna medicina i rehabilitacija, također poznata kao fizijatrija ili rehabilitacijska medicina, ima za cilj poboljšati i vratiti funkcionalnu sposobnost i kvalitetu života onima s tjelesnim oštećenjima ili invaliditetom koji utječu na mozak, leđnu moždinu, živce, kosti, zglobove, ligamente, mišiće i tetive. Liječnik specijalist u ovom području naziva se fizijatar.

Za razliku od ostalih medicinskih specijalnosti koje se usredotočuju na medicinski "lijek", ciljevi fizijatra su maksimizirati neovisnost pacijenata u svakodnevnim aktivnostima i poboljšati kvalitetu života.

 

Fizijatri su stručnjaci za izradu sveobuhvatnih planova liječenja usmjerenih na pacijenta i sastavni su članovi konzilijarnih timova. Koriste provjerene tretmane kako bi maksimizirali funkciju i kvalitetu života svojih pacijenata, koji mogu biti od novorođenačke do kasnije životne dobi.

Fizijatri rade u raznim kliničkim uvjetima, uključujući stacionarne i ambulantne. Oni imaju širok spektar znanja, uključujući mišićno-koštani, neurološki, reumatološki i kardiovaskularni sustav.

Neke od uobičajenih dijagnoza i populacija koje se liječe su ozljede kralježnične moždine, ozljede mozga (traumatske i ne-traumatske), moždani udar, multipla skleroza dječja paraliza, njega opeklina i mišićno-koštanog sustava i dječja rehabilitacija.

Fizijatri upravljaju kirurškim i nekirurškim stanjima, uključujući ortopedske ozljede, bolove i disfunkciju povezane s kralježnicom, profesionalne ozljede i sindrome prenaprezanja, liječenje dekubitusa, upravljanje spastičnošću i kroničnu bol. Fizijatri se obično nalaze u multidisciplinarnim timovima koje se sastoje od drugih fizijatara, ortopedskih kirurga i / ili neurokirurga.


This website uses cookies for better user experience and functionality. Learn more