Prijeoperacijska priprema

Prijeoperacijska priprema

Prijeoperacijska priprema obavlja se po standardnom protokolu i obuhvaća uzimanje podataka o zdravstvenom stanju, utvrđivanje fizičkog i psihičkog stanja pacijenta, pregled laboratorijskih i drugih nalaza, određivanje rizika anestezije i rizika operativnog zahvata, te odabira načina anestezije. Svakom pacijentu pristupa se individualno i koriste se upitnici u cilju što kvalitetnijeg utvrđivanja njegovog zdravstvenog stanja. 

U razgovoru s anesteziologom pacijent mora dati što više podataka o ranijim bolestima, eventualnim operacijama i anestezijama, o težim obiteljskim oboljenjima, o stalnim terapijama i lijekovima koje pacijent uzima, o alergijama, o sklonosti produljenim krvarenjima, o nezdravim zubima, o navikama konzumiranja alkohola, cigareta, droga i sl. 

Ukoliko se pacijent nije pridržao prije navedenih pravila o uzimanju hrane i pića, o tome obavezno mora obavijestiti anesteziologa, jer je iznimno važno za sigurnost pacijenta. Cilj prijeoperacijske pripreme postizanje je optimalnog stanja za izvođenje anestezije i operativnog zahvata, čime se mogućnost komplikacija smanjuje na najmanju mjeru. 

Pacijent mora biti na njemu razumljiv način upoznat sa svim postupcima vezanim za anesteziju i operaciju kao i rizicima, mogućim komplikacijama i eventualnoj transfuziji krvi. Za to daje pismeni pristanak na za to predviđenim obrascima. 


La collaborazione con le compagnie di assicurazione

Questa pagina utilizza i cookie per fornire una migliore esperienza utente. Per continuare a utilizzare il sito, fai clic su "Sono d'accordo". Le impostazioni dei cookie possono essere configurate nel tuo web browser. Ulteriori informazioni potete trovare qui. Sono d'accordo