Poslovna radionica

Poslovna radionica

Specijalnu bolnicu za ortopediju i opću kirurgiju dr. Nemec  posjetila je 26. 9. 2014. godine delegacija sudionika prve tematske poslovne radionice o zdravstvenom turizmu pod nazivom „Buy Croatia", koju su organizirale Turistička zajednica Kvarnera i Hrvatska turistička zajednica. U delegaciji su bili  specijalizirani agenti za zdravstveni turizam, predstavnici turističkih agencija, osiguravajućih društava, medicinskih ustanova i liječničkih praksi s internacionalnim djelovanjem u smislu mobilnosti pacijenata, i to iz Velike Britanije, Njemačke, Italije, Rusije i Švedske. Prilikom posjeta razgledali su sadržaje bolnice, a dr. Salamon i dr. Perković upoznali su ih sa spektrom medicinskih usluga i operativnih zahvata koji se provode u bolnici. 


Također, sljedećeg dana (27.9.2014.) dr. Ratko Salamon i dr. Domagoj Perković sudjelovali su u Malom Lošinju na poslovnoj radionici Buy Croatia, održanoj u sklopu regionalnog projekta Kvarner Health and Wellbeing, na kojoj su odgovarali na brojna pitanja inozemnih sudionika i pokrenuli razgovore o mogućoj suradnji u dovođenju i tretmanima inozemnih pacijenata.  This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree