Odlazak iz bolnice

Odlazak iz bolnice

Pacijenta iz bolnice otpušta ovlašteni liječnik bolnice. Prilikom otpusta, pacijentu se uručuje otpusno pismo. Po završenom bolničkom liječenju, pacijent plaća troškove liječenja i pri tome dobiva ovjereni račun. 
 
Prijevoz pacijenta iz bolnica obavlja se prema dogovoru s osobljem bolnice. Pacijenta se ne može protiv njegove volje zadržati na bolničkom liječenju, osim u slučaju kada to određuje zakon. Ako pacijent napušta bolnicu protivno savjetu liječnika, dužan je (on ili opunomoćenik) potpisati izjavu da odlazi na vlastitu odgovornost. Također, pacijent ne može na vlastiti zahtjev u bolnici ostati duže nego što je predviđeno prema potrebi operacijskog zahvata, osim u iznimnim slučajevima.

Nakon odlaska iz bolnice:


Bitno je da pacijent nakon odlaska iz bolnice nastavi uzimati preporučenu medikamentoznu terapiju i provodi naučene i preporučene vježbe. Previjanje  rane, vađenje šavova i kontrola  provode se prema uputama iz otpusnog pisma. 
 
Za sve ostale informacije nazovite nas na telefonski broj: +385 51 277 350

Collaboration with insurance companies

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree